ReissitesVergelijken.nl Adverteren bij Daisycon
 
x navigatie

Nieuwsbrief

 
navigatie
Ontvang de beste aanbiedingen en maak kans op geweldige reisprijzen.
Disclaimer

Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.reissitesvergelijken.nl. Deze website is gecre�erd en wordt beheerd door Disma Reizen, Hart van Brabantlaan 30, 5038 JM, Tilburg. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechtenNiets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie�n, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Disma Reizen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Niet-toegestaan gebruik van de websiteDisma Reizen behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de website ReissitesVergelijken.nl te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Door deze website te bezoeken verbindt u zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder effici�nt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Disma Reizen te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websitesDeze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Disma Reizen heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Disma Reizen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de websiteDe informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Disma Reizen, uitgever van deze site, kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
ReissitesVergelijken.nl ontleent de informatie van de reissites op de site aan de websites van de reisaanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven en andere weergegeven informatie niet instaan.

Disma Reizen is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om gebruik te maken van de diensten en/of producten van een aanbieder van reisproducten en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van deze beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Reissitesvergelijken.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens, onvolledigheid of verlies van gegevens.

Maatregelen U zult Disma Reizen, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Cookies De website ReissitesVergelijken.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Hierdoor zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. We identificeren met deze cookies geen personen, maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat deze cookies niet geplaatst zullen worden.

Verstrekking aan derden Disma Reizen verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben. Er zal hiervoor altijd contact met u worden opgenomen. We gebruiken de gegevens slechts om uw persoonlijke online surfervaring te avanceren.

Beoordelingen Op ReissitesVergelijken.nl wordt de bezoekers de mogelijkheid geboden om op basis van hun ervaring(en) met een aanbieder van reizen/reisproducten, een beoordeling met betrekking tot de desbetreffende aanbieder achter te laten middels het invullen van een beoordelingsformulier met een bijbehorende toelichting. Disma Reizen heeft de doorslaggevende stem in de beslissing over het al dan niet opnemen van een beoordeling op de website ReissitesVergelijken.nl. Beoordelingen van medewerkers of betrokkenen van de reissites uit het overzicht zullen worden verwijderd. Alle geplaatste beoordelingen worden bij plaatsing eigendom van Disma Reizen. De beoordelingen vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de schrijver van deze beoordeling. Aan de beoordelingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden reissites Reissites kunnen zich gratis aanmelden voor vermelding op de site, echter zonder de garantie dat zij ook daadwerkelijk worden opgenomen in het overzicht. Disma Reizen heeft de doorslaggevende stem in de beslissing over het al dan niet opnemen van een reissite in het overzicht. Disma Reizen behoudt zich het recht voor te allen tijde websites uit het overzicht te verwijderen en/of aangemelde websites niet op te nemen in het overzicht.

Meer informatie Voor vragen met betrekking tot ReissitesVergelijken.nl, aanmelding van uw website, advertentiemogelijkheden en andere vragen kunt u zich richten tot: info@reissitesvergelijken.nl.

Adverteren bij Daisycon